فروشگاه

لامپ اولتراویولت ۷ وات ۲ پین فیلیپس لهستان
تیر ۵, ۱۳۹۷

ترانس یو وی ( UV Adapter )

تماس بگیرید

یک ترانس مناسب طول عمر لامپ یووی را زیاد می کند.ترانس مخصوص لامپ های یو وی جهت تغیر ولتاژ 220 به ولتاژ لامپ مورد نظر. انواع ترانس های یو وی نگاه گستران به قرار زیر است :

توضیحات

ترانس یووی ۱ کیلووات

ترانس یووی ۲ کیلووات

ترانس یووی ۳ کیلووات

ترانس یووی ۴ کیلووات

ترانس یووی ۵ کیلووات

ترانس یووی ۶ کیلووات

ترانس یووی ۷ کیلووات

ترانس یووی ۸ کیلووات

ترانس یووی ۹ کیلووات

ترانس یووی ۱۰ کیلووات

ترانس یووی ۱۱ کیلووات

ترانس یووی ۱۲ کیلووات

ترانس یووی ۱۳ کیلووات

ترانس یووی ۱۴ کیلووات

ترانس یووی ۱۵ کیلووات

ترانس یووی ۱۶ کیلووات

ترانس یووی ۱۷ کیلووات

ترانس یووی ۱۸ کیلووات

ترانس یووی ۱۹ کیلووات

ترانس یووی ۲۰ کیلووات

ترانس یووی ۲۱ کیلووات

ترانس یووی ۲۲ کیلووات