لامپ یووی ( UV Lamp )

تماس بگیرید

ULTRAVIOLET:  یا به اختصارUV موجی است که در گستره امواج الکترومغناطیسی  با طول موجی کوتاه تر از نور مریی , ولی بلند تر از پرتو ایکس است .UV در واقع طیفی از امواج الکترومغناطیس ایت که انرژی بالایی داشته و همان چیزی است که در نور خورشید نیز وجود دارد.در ادامه اطلاعات انواع لامپ های یووی در سایز و ولتاژ مختلف قابل مشاهده است.

لامپ یووی ۱ کیلووات ۲۳ سانت

لامپ یووی ۲ کیلووات ۲۳ سانت

لامپ یووی ۲ کیلووات ۲۴٫۲ سانت

لامپ یووی ۲ کیلووات ۳۰ سانت

لامپ یووی ۳ کیلووات ۲۳ سانت

لامپ یووی ۳ کیلووات ۳۰۰ سانت

لامپ یووی ۳ کیلووات ۳۶ سانت

لامپ یووی ۴ کیلووات ۳۶ سانت

لامپ یووی ۴ کیلووات ۳۸ سانت

لامپ یووی ۴ کیلووات ۴۲ سانت

لامپ یووی ۴ کیلووات ۴۸ سانت

لامپ یووی ۵٫۶ کیلووات ۸۳ سانت

لامپ یووی ۶ کیلووات ۹ سانت

لامپ یووی ۸ کیلووات ۱۱۰ سانت

لامپ یووی ۱۲ کیلووات ۱۲۵ سانت